ประชาสัมพันธ์... โครงการการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (การเขียนแผนธุรกิจ)

โครงการการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(การเขียนแผนธุรกิจ)

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมต้นโพธิ์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^