ป้ายกำกับ ประชาสัมพันธ์... โครงการการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(การเขียนแผนธุรกิจ)

ประชาสัมพันธ์... โครงการการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (การเขียนแผนธุรกิจ)
ประชาสัมพันธ์... โครงการการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (การเขียนแผนธุรกิจ)

27 ก.ค. 2565 0 440

โครงการการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(การเขียนแผนธุรกิจ) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมต้นโพธิ์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

1
^