ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ
การศึกษาสภาพปัจจุบันของครู และ บุคลากรทางการศึกษา
ต่อการบริหารงาน ฝ่ายทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
 
noดาวโหลดเอกสารno

>>> http://technicprachin.ac.th/datas/file/1646377111.pdf <<<


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^