ป้ายกำกับ ศึกษาสภาพปัจจุบันของครู และ บุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงาน ฝ่ายทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ผลงานทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ

04 มี.ค. 2565 0 691

ศึกษาสภาพปัจจุบันของครู และ บุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงาน ฝ่ายทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

1
^