การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาใหม่


 


การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 (ปวส.1) ปีการศึกษา 2566

ให้นักเรียนคลิกเลือกข้อสอบเพื่อทำข้อสอบ


คลิกเพื่อเข้าทำข้อสอบ

เพิ่มโพสต์เป็นคนแรก ... ตั้งกระทู้
^