exme

การสอบคัดเลือก สอบความรู้ความสามารถทั่วไป นักเรียนนักศึกษา
ระดับชั้น ปวช.1คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบสอบคัดเลือก


 

หมายเหตุ : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในเว็บไซต์ http://technicprachin.ac.th
                และ เพจ Facebook วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
                กรุณาใช้ email ของ gmail ในการสอบคัดเลือกเท่านั้น


                                                                                                                  


การสอบคัดเลือก สอบความรู้ความสามารถทั่วไป นักเรียนนักศึกษา
ระดับชั้น ปวส.1คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบสอบคัดเลือก

 

หมายเหตุ : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในเว็บไซต์ http://technicprachin.ac.th
                และ เพจ Facebook วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
                กรุณาใช้ email ของ gmail ในการสอบคัดเลือกเท่านั้น

^