พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนนักศึกษา การแข่งขันทักษะ

1
^