วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี มอบน้ำดื่มให้กับผู้ป่วยโควิด-19

1
^