พิธีมอบเสื้อให้กับข้าราชการครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

1
^