เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

อาชีวะศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ได้ตรวจเช็คจักรยานพระราชทาน ก่อนส่งมอบแก่นักเรียน
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
^