พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนฯ

1
^