เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี

การประชุมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ‪#‎สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3
^