การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

1
^