เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด"

นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อบรมโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด"
^