ร่วมพิธีส่งมอบบานประตู และ Kick-off ซ่อมบานประตูฯ

1
^