พิธีมอบสื่อการเรียนการสอนจาก บ.แอลไพน์ เทคโนโลยี

1
^