14 ต.ค.64 การประชุมเตรียมความพร้อม ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

1
^