14 ต.ค.64 พิธีมอบหุ่นยนต์ทางการแพทย์ โครงการ Fix it จิตอาสา

1
^