15 ต.ค.64 สำรวจพื้นที่เตรียมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

1
^