เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

2015-04-09 พิธีเปิดโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีได้รับเกียรติให้ทำห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
^