พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ประจำสถานศึกษา 4 ก.พ.65

1
^