ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระบบสมาร์ท

^