พิธีมอบทุนการศึกษา ศ.สายทิพย์ นุกูลกิจ 17 ก.พ.65

1
^