ป้ายกำกับ การขอเปิดเรียนภาคฤดูร้อนแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)

การขอเปิดเรียนภาคฤดูร้อนแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)
การขอเปิดเรียนภาคฤดูร้อนแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)

23 มี.ค. 2563 0 1,037

ขอให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อครูผู้สอนและดำเนินการดังนี้ ๑.วันที่ ๒๓ - ๒๙ มี.ค.๖๓ นร./นศ. ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาออนไลน์ เป็นรายบุคคลทางคิวอาร์โค้ด ๒.วันที่ ๗ เม.ย.๖๓ วิทยาลัยฯจะประกาศชื่อรายวิชาที่เว็ปไซด์ของวิทยาลัยฯ http://www.technicprachin.ac.th/ , เพจ

1
^